Om mig

Jag har alltid varit en sökare, kanske beroende på min smärtsamma uppväxt.


Långt senare i livet förstod jag att det jag mest längtade efter var att bli fri från allt som kändes jobbigt obekvämt i min kropp och det som gjorde ont i själen. Jag blev successivt medveten om hur viktigt det var att vara sann mot mig själv för att kunna läka det som gjorde ont.


Det har varit en resa där tålamod, självmedkänsla och mod varit nödvändigt. Ett lyssnande till min magkänsla och inre kompass har också fått mig att förstå när situationer är bra eller dåliga för mig. Jag har även fått hjälp med att se mina begränsande mönster och vad jag behövt göra annorlunda.  Det som förut gjorde ont i min själ har övergått till att jag idag känner mig trygg, avslappnad och vågar vara mig själv betydligt mer.


Jag upplever att livet ofta hjälper mig att hamna i  situationer där jag får öva mig i att vara mig själv trogen och för det är jag djupt tacksam även om det ibland kan vara jobbigt i stunden. Självrespekt är nu grunden i mitt liv och med den i ryggen är det så mycket enklare för mig att bemöta människor och situationer i vardagen. Den här genomgripande förändringen har lett mig till att visa vägen för andra som har en längtan efter att vara sig själva mer. Det gör jag genom att förmedla mina erfarenheter, insikter och verktyg i läkande samtal.


Idag lever jag i en fin relation med min make där kärlek, respekt, trygghet och kommunikation är vår gemensamma grund. Jag är också mamma till en son som är musikaliskt begåvad, mysig, smart och väldigt rolig. 


Jag är diplomerad samtalsterapeut och har 35 års bakgrund inom personlig utveckling. Utöver det är jag utbildad både inom friskvård och handledning. Mina arbeten på folkhögskola, Montessoriförskola, Waldorfskola, gruppboende, trafikskola, reklamföretag och som personlig assistent har också passat mig väldigt bra då jag alltid har varit väldigt intresserad av människor. Jag har dessutom förmågan att se det bästa i de människor jag möter.