Del 1

Läkande vägledning


I den läkande vägledningen (ca 35 min) som är den första delen, kan jag ge dig råd inom följande områden:  • Utmattning
  • Komplex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
  • Svårigheter med gränssättningar
  • Ångest/Oro/Stress
  • Ohälsosam anpassning till andra
  • Svårigheter att vara sann mot sig själv/autentisk
  • Ohälsosamma problem pga påverkan av högsensitivitetMin erfarenhet är att vården tyvärr är kunskapsmässigt begränsad vad gäller många av områdena så andra vägar kan också behövas. Med det sagt så är den läkande vägledningen ett komplement till men inte en ersättning av läkarvård, psykologvård eller psykiatrivård. 


I samtalen delar jag med mig av mina erfarenheter, insikter och verktyg som har varit hjälpsamma. Använder du de olika verktygen regelbundet och över en längre period eller vid behov i stunden så kan de hjälpa dig att må bättre. Samtalen riktar sig till personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.


Vi kommer att fokusera på ett ämne per samtal. Behöver du hjälp med flera av punkterna så går det bra att boka en ny tid för varje nytt område.


För dig som behöver uppföljningssamtal som stöd i läkningsprocessen så är det också välkommet.