Vägledningssamtal


Syftet med vägledningssamtalen är att inspirera och vägleda dig att ta ansvar för din inre frihet. I samtalen beskriver du situationer där du upplever att det är

svårt för dig att vara sann mot dig själv. Jag hjälper dig att få klarhet i hur du kan bemöta dom situationerna så att du känner dig friare. En annan del av vägledningen kan innebära att lyssna till din magkänsla. Då lär du dig att svara an på situationer med antingen ett ja eller ett nej trots tankar eller känslor som kanske säger något helt annat än din magkänsla. Jag kanske också gör dig medveten om sidor du försöker dölja och när jag upplever att du inte är sann mot dig själv. Behöver du klarhet kring andra områden än dom som nämnts ovan är det också en möjlighet.Vägledningen baseras på stor erfarenhet och stark intuition. Jag arbetar utifrån en tillåtande atmosfär med stor respekt, inkännande och kärleksfull bestämdhet.


Samtalen sker antingen på en naturskön plats utanför Enköping eller via videosamtal över nätet.


Kostnad för ett vägledningssamtal á 45min

550:-


Kostnad för tre Vägledningssamtal

1400:-


Avbokning sker senast 24h före avtalad tid.

© All rights reserved Iklarhet Webmaster Thomas Flack