Från anpassning till frihet

Jag tror att många människor är trötta på att finnas för och anpassa sig efter sin omgivning. Det är något man lärt sig som barn för att känna tillhörighet och gemenskap och för att få bekräftelse. Anpassningarna kan styra ens liv även som vuxen om man inte medvetet tar ansvar för att bli mer sann mot sig själv. Det innebär att man behöver lyssna till sin magkänsla som talar om vad man har för behov i stunden. Det betyder också att man behöver acceptera och ta ansvar för sidor inom sig som kanske varken är vackra eller perfekta. Sidor man inte är stolt över. Sidor som man försöker dölja för sig själv och för andra. Det man tryckt ner, stängt av och lagt åt sidan behöver få bli inkluderat. När man tar ansvar för och tillåter eventuell smärta kring dom anpassningar man gjort genom livet så infinner sig en inre frihet. Då ger man plats åt det som är sant, autentiskt, äkta, genuint - som alltid funnits inom var och en.

© All rights reserved Iklarhet Webmaster Thomas Flack