Utbildningar

Friskvårdsutbildning, Väddö folkhögskola

Naturens Medicin, BiskopsArnö fhs

Handledarutbildning, BiskopsArnö fhs

Utbildning i personlig utveckling, Toivainen utveckling AB


Praktisk erfarenhet

Handledare, Naturens Medicin BiskopsArnö fhs

Lärarassistent, Naturens Medicin BiskopsArnö fhs