Vägledningssamtal


Syftet med vägledningssamtalen är att inspirera och vägleda dig att ta ansvar för din inre frihet. I samtalen beskriver du situationer där du upplever att det är svårt

för dig att vara sann mot dig själv. Jag hjälper dig att få klarhet i hur du kan bemöta dom situationerna så att du känner dig friare. En annan del av vägledningen kan innebära att lyssna till din magkänsla. Då lär du dig att svara an på situationer med antingen ett ja eller ett nej

trots tankar eller känslor som kanske säger något helt

annat än din magkänsla. Jag kanske också gör dig medveten om sidor du försöker dölja och när jag

upplever att du inte är sann mot dig själv. Behöver du klarhet kring andra områden än dom som nämnts ovan

är det också en möjlighet.

Vägledningen baseras på erfarenhet och intuition.

Jag arbetar utifrån en tillåtande atmosfär med stor respekt, inkännande och kärleksfull bestämdhet.


Samtalen sker antingen på en naturskön plats utanför Enköping eller via videosamtal över nätet.


Kostnad för ett Vägledningssamtal

800:-


Kostnad för tre Vägledningssamtal

2000:-

© All rights reserved Iklarhet Webmaster Thomas Flack