Catarina Fors

Vägledningssamtal

Syftet med vägledningssamtalen är att inspirera och vägleda dig att ta ansvar för din inre frihet. I samtalen beskriver du situationer där du upplever att det är svårt att vara sann mot dig själv.

Jag hjälper dig att få klarhet i hur du kan bemöta dom situationerna så att du känner dig friare. En annan del av vägledningen kan innebära att lyssna till din

kroppsvisdom. Då lär du dig att svara an på situationer med antingen ett ja eller ett nej. Jag kanske också gör dig medveten om sidor du försöker dölja och när jag upplever att du inte är sann mot dig själv.

Vägledningen baseras på erfarenhet och på intuition. Jag arbetar utifrån en tillåtande atmosfär med stor respekt, inkännande och kärleksfull bestämdhet. Ibland kommer sanningen att kännas obekväm men i slutändan kommer den att vara befriande. 


Samtalen sker på en naturskön plats utanför Enköping eller via videosamtal över nätet.


Kostnad för ett Vägledningssamtal

800:-

© All rights reserved Iklarhet Webmaster Thomas Flack