Här utgår vi från medvetandegörande samtal där du väljer ett eller flera ämnen

som du vill belysa på ett mer djupgående sätt. I dessa samtal

får du stöd genom hela din process kring det du vill fokusera på.

Du får också kontinuerlig uppföljning av föregående samtal och hemuppgifter där egna reflektioner kommer att ge

dig stöd till en medveten förändring i ditt liv. Du kan

välja mellan ett kortare program som innebär tre samtal under ett kvartal eller ett längre som innebär sex samtal per halvår.


Jag rekommenderar att du bokar ett fristående samtal först

så att du ser att det här är något för dig.