Genom samtal som grundas på närvaro, intuition och erfarenhet återspeglar jag dig med klarhet och tydlighet så att du blir medveten om vad 

som begränsar dig.  Jag hjälper dig också att se vad som behövs 

rent konkret för att du ska kunna uppleva mer inre frihet och inre

tillfredsställelse i livet. Ett samtal pågår i  45 minuter

och kostar 750 kr.

I den kostnaden ingår också en sammanfattning och

individuella förändringsnycklar

som jag sammanställer

efter vårt samtal och skickar till dig.