Redan som liten var jag väldigt intuitiv och sensitiv vilket gjorde

att jag "läste av" människor rent automatiskt. Dom förmågorna

har varit både en gåva och en belastning. Men jag har hela tiden haft en inre visshet om att jag en dag skulle få användning för dessa förmågor på ett frigörande men också konstruktivt och jordnära sätt. Och då vi lever i en värld där jag upplever att människor har en längtan efter att bli sedda men också ett behov av att se sig

själva och sitt inre så blev det en grund till skapandet av dessa

medvetandegörande samtal.


Jag har en 30-årig bakgrund inom personlig utveckling som innefattat både utbildningar

och kurser men framförallt ett passionerat intresse för människans inre.